Naším cílem je ukázat Vám cestu, jak prodat svoji nemovitost bez asistence realitní kanceláře. Obchodují s něčím, na co normální člověk šetří celý život. Drtivá většina na to nenašetří, půjčí si a zadluží se. Často také na celý život. Je to v naší zemi miliardový byznys, není důvod ho živit. Není tedy zbytečné jim přispívat vysokými provizemi z prodeje? Rozhodnutí je na Vás. Myslíme, že je to snadné.

Nemovitost od spolku – ověřte si stanovy a oprávněnost osob. Říjen 2021

Řada spolků má hodně členů, disponují nemalým majetkem a kupujete-li od nich nemovitost, je proto třeba mít transakci právně pečlivě ošetřenou. Zejména jde o to, zda za spolek jednají skutečně oprávněné osoby, zda mohou o prodeji většího rozsahu rozhodovat, respektive zda je prodej v souladu se stanovami spolku. Jinak se totiž může stát, že během tří let by mohl někdo z členů spolku prodej soudně napadnout, a to i když jste řádně spolku zaplatili a katastr vás coby vlastníka zapsal bez nějakých výhrad a upozornění. Bez ohledu na to, že nakonec soud potvrdí oprávněnost prodeje, to znamená plombu na katastru a nemožnost nemovitost prodat během dob, než soud rozhodne. Důležité jsou stanovy a předpisy spolku v tom, jak vymezují, kdo může o prodeji rozhodnout : zda například ředitel – zaměstnanec spolku, a to spolu s voleným předsedou spolku a výkonným výborem, anebo je k prodeji třeba i souhlas členské schůze. Jak říkají právníci, „ďábel je v detailech, na slovíčkách záleží“.¨

Dále statutární zástupci spolku, tedy předseda a výkonný výbor, by měli být v aktuálním funkčním období zapsáni v rejstříku. V praxi se stává, že sice volby do výboru proběhly, ale spolek to již nedal na rejstříkový soud, třeba s výmluvou, že kvůli pandemickým opatřením na to nebyl čas. Nutno z praxe dodat, že je hlavně na kupujícím a jeho právním zastoupení, aby toto ohlídal. „Vždy je třeba mít na paměti, že aby došlo k řádnému převodu majetku, je nutné, aby takové jednání realizovala osoba, respektive orgán spolku, který je k tomu oprávněn,“ říká právník advokátní kanceláře YYYY právník XX XX. Zákonná úprava v tomto ohledu podle něho direktivně nestanovuje orgán, který je výhradně oprávněn prodávat majetek spolku.

„V konkrétních případech se to liší v závislosti na stanovách jednotlivých spolků. V každém případě zastupování spolku vůči třetím osobám v zásadě zajišťuje výbor, nebo sám předseda. Proto lze doporučit, aby si každý před uzavřením jakékoliv smlouvy se spolkem nejdříve na stránkách www.justice.cz ověřil, kdo konkrétně a jakým způsobem může spolek zastupovat,“ připomíná právník XX XX. Na těchto stránkách v listinách o statutárních orgánech nepřehlédněte i funkční období, zda už nevypršela. Coby kupující nespoléhejte na to, že vám spolek pošle e-mailem jen papír o volbě, kde jsou jména zvolených statutárních zástupců. Pro svoji právní jistotu coby kupujícího byste měli trvat na tom, aby volba byla ověřená a zvolení statutární zástupci byli zapsáni v rejstříkovém soudu. Stejně tak s kupní smlouvou by předem měl být prokazatelně seznámen výbor spolku a úředně ověřené podpisy by měly být nejen předsedy, případně ředitele, ale i členů, tady pokud stanovy výslovně neurčují, že s majetkem může nakládat, a i ho prodávat, ředitel s předsedou bez členské schůze a dalších členů výboru. Ve stanovách je vhodné se také podívat, zda tato volnost pro předsedu, případně ředitele, není limitována určitou hodnotou majetku a zda připravovaný prodej dané nemovitosti tuto hodnotu nepřesahuje. Nenechte se uchlácholit tvrzením realitky zastupující při prodeji spolek, že „se na to podíval právník realitky a podle něho o prodeji může rozhodnout jen předseda a nevadí, že členové výboru nejsou aktuálně zapsáni na rejstříku“. V případě rizika budoucího zablokování nemovitosti si na realitce nic nevezmete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *