Brno, 2 bytové jednotky s pozemkem – vnitřní dvůr

  • 1df95d230397b01e1a5bbd306a1775d0
  • 967a901087b960515a1b32a2dddbd903
  • bfb23907592608acbc7897ff1c77d050
  • d94bdf27c38600e4d07766a23fcbc300

Nabídka prodej 2 806 667 Kč - Byty

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované jednotky jsou v operátu Katastru nemovitostí vedeny jako byty. Dle skutečného stavu zde byla zahájena rekonstrukce – přestavba na pizzerii a kancelář. K tomuto byla předložena projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením. Nebylo doloženo žádné povolení stavebního úřadu schvalující prováděné změny a změnu užívání bytu na jiné využití.

Bytový dům s oceňovanými byty je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní, je podsklepený šestipodlažní s plochou střechou.
Oceňované byty 1 a 2 se nachází v 1. nadzemním podlaží, jsou přístupné přímo z ulice. V bytovém domě se nachází celkem 25 bytů.
Bytový dům je odhadem starý cca 80 – 90 let. Dle vizuální prohlídky zde byla provedena nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží s plochou střechou namísto původní sedlové střechy, dům je po rekonstrukci v dobrém technickém stavu.
V oceňovaných bytech byla v r. 2014 zahájena rekonstrukce a přestavba na jiné využití – provoz pizzerie a jiný komerční prostor (kancelář) – rekonstrukce je již téměř dokončena (zejména v bytě č. 409/1 – budoucí využití pizzerie) – chybí kompletace rozvodů elektro a vody, dokončení sociálních zařízení, podhledů, podlah v PP apod. Nebyl však doložen žádný souhlas stavebního úřadu o povolení prováděných rekonstrukcí a souhlas se změnou užívání jednotky. Jednotky jsou tudíž oceňovány jako byty.
Oceňovaný pozemek parc.č. 976/3 o výměře 89 m2 tvoří vnitřní dvůr bytového domu, je přístupný pouze z jednotky č. 409/1 – mělo se zde nacházet venkovní posezení k pizzerii. Jsou zde provedeny dlažby a obklady.

Další informace

  • Nejnižší podání: 5 600 107 Kč
  • Datum konání dražby: 8. 6. 2023 ve 13.00
  • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
  • Cena stanovena znaleckým posudkem: 8 400 160 Kč
  • Dražební jistota: 100 000 Kč
  • Adresa objektu,: Brno
Mapa nemovitostí

Majitel si nepřeje zobrazovat své kontakty z důvodu zneužívání ze strany realitních kanceláří.Kontakt

Loading...

Podobné nemovitosti