Dražený byt v Jihlavě

  1 686 667 Kč - Byty

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540, se sídlem Západní čp. 1448 / čo. 16, 360 01 Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka: D FINANCE a.s., IČ: 26918889, se sídlem Podzámčí čp. 757, 763 61 Napajedla.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

– pozemek parcela č. St. 1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1439 m². Součástí je stavba: Napajedla, č.p. 757, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1,

– pozemek parcela č. 207/2, ostatní plocha o výměře 368 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 5893 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Napajedla, katastrální území Napajedla.

Popis dražených nemovitých věcí:

Popis stavby:

Předmětem dražby je areál prodejních, administrativních a skladových prostor. Je tvořen hlavní stavbou – historickou budovou 4podlažních skladu ze 40. let 20. století, nepravidelného půdorysu a objemu. V r. 1996 byl k této skladové budově přistavěn nákladní výtah a přízemní objekt prodejny s integrovaným zázemím pro zaměstnance a administrativní části.

Stavba má 4 (v projektové dokumentaci 1. NP = 1. PP) nadzemní podlaží. V objektu se v části nachází půda a nemá vybudované podkroví.

Objekt je zděné konstrukce – částečně původní zdivo, částečně zdivo z plynosilikátových bloků, základy má železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové monolitické, střecha je částečně rovná a částečně valbová, krytina je plechová pozinkovaná, na prodejní části je střecha zelená s vegetací a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny probarvenou omítkou.

Nemovitost slouží k obchodním – prodejním účelům s rozsáhlými skladovacími prostory včetně nákladního výtahu a manipulační rampy.

Okna jsou plastová s dvojsklem a příslušenství oken tvoří vertikální žaluzie v části objektu, mříže ve spodních oknech. V sociálním zařízení pro zaměstnance – se nachází sprchový kout a na toaletě se nachází klasická toaleta, umyvadlo. Interiérové dveře jsou dřevěné plné a kovové a zárubně jsou ocelové, vrata jsou plechová. Osvětlovací techniku tvoří lustry, směrové lampy, zářivková svítidla.

Další vybavení tvoří anténní rozvody, síťové rozvody, zabezpečovací zařízení, okenní mříže, klimatizační jednotka, nákladní výtah a manipulační rampa.

Do předmětné nemovitosti je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Předmětná nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci. Vytápění nemovitosti je elektřinou – přímotopy, sklady nejsou vytápěny, ohřev vody zajišťuje bojler.

Podlahová plocha dle projektové dokumentace je 1 114,00 m².

Pozemek je oplocený plotem částečně z vlnitého plechu, v přední části drátěným pletivem a částečně dřevěným plotem laťkovým. Dále se zde nachází část historické zídky. Na ploše pozemku parc. č. st. 1 se nachází zpevněná plocha tvořená betonovými panely, tvoří parkovací plochu a příjezd ke skladovacím plochám. Před vstupem do prodejny se dále nachází zámková dlažba šedá.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Další informace

  • Nejnižší podání: 1 686 667 Kč
  • Datum konání dražby: 4. 8. 2023 v 9.00
  • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
  • Adresa objektu: Jihlava
  • Cena stanovena znaleckým posudkem: 2 530 000 Kč
  • Dražební jistota: 44 500 Kč
Mapa nemovitostí

Majitel si nepřeje zobrazovat své kontakty z důvodu zneužívání ze strany realitních kanceláří.Kontakt

Loading...

Podobné nemovitosti