• index
  • index (1)

Nabídka prodej 1 315 000 Kč - Domy

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví povinného ad 2/:
-parc.č. 3322 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3422 m2,součástí je stavba č.p. 1216,rod.dům.
-parc.č. 3324 zahrada o výměře 226 m2
-parc.č. 3325 zahrada o výměře 747 m2
-parc.č. 3326/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2012 m2,součástí je stavba č.p. 822,rod.dům.
-parc.č. 3327 zahrada o výměře 363 m2
-parc.č. 3328 orná půda o výměře 2986 m2
-parc.č. 3330 orná půda o výměře 2441 m2

Rodinný dům č.p.1216: Jedná se o nepodsklepený, přízemní rodinný dům se sklonitou střechou, kde půdního prostoru není využito jako podkroví. Dům je v užívání od roku 1906 avšak nachází se v udržovaném technickém stavu, kdy práce záchovné údržby jsou průběžně prováděny. V domě se nachází jedna bytová jednotka s dispozicí 3+1. Dům štítovou zdí navazuje na rodinný dům č.p.822. Základy jsou betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce zděné z vepřovic v tl.60 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Stropní konstrukce provedeny s rovnými podhledy. Vnitřní i fasádní omítky vápenné hladké, bez venkovních obkladů. Vnitřní keramické obklady provedeny v koupelně a na WC. Podlahy obytných místností jsou opatřeny podlahovou krytinou PVC, v ostatních místnostech převážně keramické dlažby. Dveře jsou hladké plné, okna plastová. El.instalace světelná i motorová, bleskosvod na střeše je instalován. Vytápění je zajištěno el. panely. Proveden rozvod studené a teplé vody. Ohřev vody zajišťuje el.boiler. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Vybavení zdravotechniky tvoří sprchový kout a splachovací WC. V kuchyni je instalován el. sporák s digestoří. Ostatní vybavení chybí. Součástí nemovitosti jsou i následující venkovní úpravy: – přípojka elektro – přípojka vody – oplocení – vrata ocelová – vrátka z ocel.profilů – žumpa. Rodinný dům č.p.822: Jedná se o nepodsklepený, přízemní rodinný dům se sklonitou střechou, kde půdního prostoru není využito jako podkroví. Dům je v užívání od roku 1906 avšak nachází se v udržovaném technickém stavu, kdy práce záchovné údržby jsou průběžně prováděny. V domě se nachází jedna bytová jednotka s dispozicí 3+1. Dům štítovou zdí navazuje na rodinný dům č.p.1216. Základy jsou betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce zděné z klasických materiálů v tl.60 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Stropní konstrukce provedeny s rovnými podhledy. Vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítky stříkané bez venkovních obkladů. Vnitřní keramické obklady provedeny v koupelně a na WC. Podlahy obytných místností jsou opatřeny podlahovou krytinou PVC, v ostatních místnostech převážně keramické dlažby. Dveře jsou hladké plné, okna plastová. El.instalace světelná i motorová, bleskosvod na střeše je instalován. Vytápění je zajištěno el.panely. Proveden rozvod studené a teplé vody. Ohřev vody zajišťuje el.boiler. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Vybavení zdravotechniky tvoří sprchový kout, umývadlo a splachovací WC. Vybavení kuchyně chybí. Ostatní vybavení rovněž chybí. Součástí nemovitosti jsou i následující venkovní úpravy: – přípojka elektro – přípojka vody – oplocení – žumpa Venkovní úpravy: Zemní sklep zděný nebo betonový, Bazén venkovní betonový nezakrytý, Bazén venkovní plastový nezakrytý.

 

 

 

Další informace

  • Nejnižší podání: 1 315 000 Kč
  • Datum konání dražby: 25. 5. 2022 v 10.00
  • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
  • Adresa objektu: Rohatec, okres Hodonín
  • Cena stanovena znaleckým posudkem: 2 630 000 Kč
  • Dražební jistota: 200 000 Kč

Ostatní detaily

Mapa nemovitostí

Majitel si nepřeje zobrazovat své kontakty z důvodu zneužívání ze strany realitních kanceláří.Kontakt

Loading...

Podobné nemovitosti