Pozemek o velikosti 5987 m2, Branov

  • index.php
  • index.php
  • index.php

Nabídka prodej 165 900 Kč - Pozemky

Jedná se o nemovitosti:
– parc.č. 514/3 ostatní plocha o výměře 108 m2
– parc.č. 515/38 orná půda o výměře 5879 m2
To je zapsáno na LV 366, kat.území Branov, obec Branov, okres Rakovník.

Pozemky spolu přímo sousedí a tvoří tak jeden funkční celek. Jedná se o mírně svažité pozemky, které jsou přístupné pouze přes okolní zemědělské a lesní pozemky. Parcely mají obdélníkový tvar šířky přibližně 25 m a jsou neoploceny.

Další informace

  • Cena stanovena znaleckým posudkem: 165 900 Kč
  • Datum konání dražby: Insolvenční řízení, začátek dražby není stanoven
  • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
  • Adresa objektu: Branov, okres Rakovník
Mapa nemovitostí

Majitel si nepřeje zobrazovat své kontakty z důvodu zneužívání ze strany realitních kanceláří.Kontakt

Loading...